STANOVNIŠTVO

Prelijepa zdanja starih kamenih kuća, koja su ostala simbol starosjedilaca Istre, zarasla su u bršljan i draču.

Prebrza industrijalizacija i urbanizacija posljednjih godina tjeraju stanovnike Istre na povratak u sela, ponovnu obnovu starih kuća za odmor ili stanovanje i zdraviji život, daleko od kaotične civilizacije.

Takva se prelijepa stara zdanja pretvaraju u poželjne turističke odrednice sve poznatijeg agroturizma.

Izrada: Web Studio